Hướng dẫn làm hệ thống tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước 2020
Một trong những phát minh lớn nhất của người Israel làm thay đổi nền nông nghiệp thế giới đó chính là hệ thống tưới nhỏ giọt. Với mục tiêu...