có bác nào biết chỉ giúp em với gà nhà em 30 con mà chết còn 10 con bị sưng cục ở mỏ với đầu cục giống như mụn cóc ......