Mình chưa biết keo loại nào biết hơn 2 năm tuổi, vì mua đất trồng sưa nên mình muốn thanh lý đám keo này khoảng 3ha 15000 cay không biết giá khoảng bao nhiêu nhỉ. Ở khánh hoà<center>

<ins style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-2881661826821897" data-ad-slot="2652890255"></ins>
</center>