chào tất cả mọi người. mình hiện ở chơn thành- bình phước,mình xem trên mạng thì thấy mô hình

nuôi lươn không bùn rất hay và có hiệu quả kinh tế khá cao.qua đây mình cũng muốn học hỏi thêm kinh nghiệm trong việc nuôi lươn. mong các anh chị em nào có kinh nghiệm hay là đang làm mô hình này thi chia sẻ kinh nghiêm cho mình,nếu là người ở cùng hay gần địa phương thì càng tôt. mình xin cảm ơn!<center>

<ins style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-2881661826821897" data-ad-slot="2652890255"></ins>
</center>