nuôi đơn giản thôi mà sao cứ cầu kỳ vậy nhỉ. nguyên liệu chủ yếu, ruộng cạn 1/2 nước chỗ sâu nhất 30cm. bèo nhật bản 1/3 diện tích ngập nước. bờ đánh cao như luống ngô. khoai giáy trồng xung quanh bờ ruộng. nước chủ động.

thức ăn cá tép ốc say với cám 30% độ đạm, cơm ngô đun chín