Chào mừng đến với Kênh thông tin kiến thức về nông nghiệp thủy sản và chợ nông nghiệp.

If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed.

Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 19 của 19
 1. #11
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi Thuy-canh
  Đâu có căng gì đâu? Hoàn toàn bạn bè trao đổi không đó chứ!
  Anh Tám, tui mời anh thứ bảy nầy đi Ốp với tui.
  Đừng phụ lòng nha!
  <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <wunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <woNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <wontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <wontVertAlignCellWithSp/> <wontBreakConstrainedForcedTables/> <wontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> Lão độc vật đã từng nhận định thế này :

  Thủy Canh mà đụng ai thì người đó phải thân bại danh liệt..
  Phụng tui điên còn biết sợ…Lão Tám thông thái như vậy…làm sao không biết…. ớn
  Lão Tà đánh cá với Ma Đầu nè : Lão Độc Vật mà dám ọp với Ma đầu thì món nợ con dao phay coi như đã hoàn toàn xí xóa…mà còn bao Ma Đầu nhậu 1 chầu…. lật bánh
  .  từ một câu chuyện làm quà mà tình hình có vẻ căng nhi?!!
  Bác đừng lo 3 lão già nầy :
  1 lão trồng cây trong chậu, 1 lão trồng cây trong nước, 1 lão nuôi tôm trong bể ....cả 3 đã từng nhiều lần uýnh nhau thấu trời đất..thế mà thực sự hổng có gì đâu...nhưng dường như lại có tất cả mọi sự...rồi cuối cùng lại chả có gì cả<center><script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
  <!-- 336 GREEN -->
  <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-2881661826821897" data-ad-slot="2652890255"></ins>
  <script>
  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
  </script></center>

 2. #12
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  Lão độc vật đã từng nhận định thế này :

  Thủy Canh mà đụng ai thì người đó phải thân bại danh liệt..

  Phụng tui điên còn biết sợ…Lão Tám thông thái như vậy…làm sao không biết…. ớn
  Lão Tà đánh cá với Ma Đầu nè : Lão Độc Vật mà dám ọp với Ma đầu thì món nợ con dao phay coi như đã hoàn toàn xí xóa…mà còn bao Ma Đầu nhậu 1 chầu…. lật bánh
  .

  Cái vụ này em khoái à ... nếu có chuyện này thì bác cho em phụ với bác , phang cho 2 lão này chết mới được hehe!!

 3. #13
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi Thuy-canh
  Hay! Đúng với phong-độ của một bậc Tôn-sư.Cám ơn bạn đ/t tui trong lúc Ốp ở Hậu-giang. Thứ bảy nầy bạn ghé vô với tụi tui đi!
  Dạ, đang tập trung chuyên môn, tuyển Ts chuyên ngành Nông Lâm và Thủy Sản, đi tận nơi phỏng vấn, Tây Ninh, Trảng Bom, Cần Giuộc ...đi xe buýt mệt quá, cánh đồng nuôi tôm Cần Giuộc ôi thôi cứ 30-40 cm, 70-80cm ...ối giời ơi không tán không bế mới là chuyện lạ.

  Không có thì giờ hợp mặt với Lão Ma Đầu la 1 điều thiếu sót ...hẹn nại kiếp sau.

 4. #14
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  0
  Anh Tám, anh có nghe Lão điên nói không? Tui nan-nỉ anh ghé vô, mình thắng Lão Điên một chầu "lật bánh" chơi!

 5. #15
  Ngày tham gia
  Jul 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi Thuy-canh
  Anh Tám, anh có nghe Lão điên nói không? Tui nan-nỉ anh ghé vô, mình thắng Lão Điên một chầu "lật bánh" chơi!
  Anh Trung,

  Giờ thì tui lo đại sự hơn tiểu sự, 2-3 năm nay cứ cằn nhăn Văn Phong của Tám Lúa, nhiều người không lo học triệt để ...đến giờ tui cần người để kéo theo làm ăn, không lẽ tui kéo theo những người không biết gì và hơn nữa không chịu học hỏi qui trình mới mà cứ theo qui trình truyền thống thì tui mang những người nầy đi để làm gi ....thôi đây là số mệnh ....

 6. #16
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Jen ước sao được một lần hội ngộ với ba vị hảo hán

  anh hùng của Agriviet Bình Minh, Thuycanh , Liêm Trần. Lần này 2 anh Thuycanh và Liêm trần đều có mặt tại VN. Thế mà không được diện kiến cùng nhau thật là tiếc nuối vô cùng. Jen rất ngưỡng mộ ba vị. Đây là những cây đại thụ của agriviet.

  @Anh Liêm Trần : Jen rất vui vì off HG anh có DT hỏi thăm Jen. lần đầu tiên được nghe giọng nói anh Jen cảm xúc nhiều lắm. Jen rất mong anh Liêm xuất hiện chiều thứ 7 này để anh em có chung một tấm hình kỷ niệm. thấy Jen chụp với anh TC đẹp ghê chưa . Giờ chỉ còn Bình Minh là chưa nghe tiếng thui.

 7. #17
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  Trích dẫn Gửi bởi jen_ero
  Jen ước sao được một lần hội ngộ với ba vị hảo hán

  anh hùng của Agriviet Bình Minh, Thuycanh , Liêm Trần. Lần này 2 anh Thuycanh và Liêm trần đều có mặt tại VN. Thế mà không được diện kiến cùng nhau thật là tiếc nuối vô cùng. Jen rất ngưỡng mộ ba vị. Đây là những cây đại thụ của agriviet.

  @Anh Liêm Trần : Jen rất vui vì off HG anh có DT hỏi thăm Jen. lần đầu tiên được nghe giọng nói anh Jen cảm xúc nhiều lắm. Jen rất mong anh Liêm xuất hiện chiều thứ 7 này để anh em có chung một tấm hình kỷ niệm. thấy Jen chụp với anh TC đẹp ghê chưa . Giờ chỉ còn Bình Minh là chưa nghe tiếng thui.
  Ngày mai anh đi An Giang 2-3 ngày mới về, cô Jen cứ gủi sô ĐT qua email liemtran308@yahoo.com là có thể hẹn gặp nhau tại Thủ Đức.

 8. #18
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0
  8 kinh khủng. Thảo luận gì đau không:bash:

 9. #19
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0
  Đề nghị các Bác quay lại chủ đề nhé. Nuôi thủy san theo quy trình vi sinh rất hay đó.
  Nhưng theo tôi được biết năm nào thủy hải sản chả bệnh dịch từ Bắc vô Nam, đủ các thứ bệnh, đủ loại thuốc chữa bệnh, có lẽ là phải sống chung với lũ thôi.
  Mà cũng lạ ở VN mình có bao nhiêu thứ ko giống ở bên Tây, VD như Thương mại điện tử, bán hàng online, qua truyền hình. Ở bên tây họ ngồi o nhà làm việc vẫn bị quản lý con mình thì đẽn VP ma vẫn như đi chơi vậy. Quay lại với chủ đề tôi thấy có một dẫn chứng rất hay.
  - Bán hàng qua truyền hình ko được ưa chuộng ở VN là vì dân mình ngoài nhìn thấy còn phải muốn sờ vào sản phẩm rồi mới QĐ mua, mấy Ông TH chỉ đáp ứng được 1 nửa nên dân mình cứ đến siêu thi mua cho chắc đỡ phải rước cái bực mình vì hàng ko đẹp như trong hình, hàng kém chất lượng( Mấy ST Điện máy ngoài Bắc sẽ cho bạn đổi hàng mới luôn trong 1 tuần nếu hàng bị lỗi kỹ thuật, khỏi phải đi bảo hành rất tiện)
  - Còn vi sinh thì sao? vì đại đa số người dân mình làm ăn theo kiểu đi tắt đón đầu nên dẽ bỏ qua nhiều công đoạn. Giờ nếu bạn đưa cho 1 ng dân nửa bao cám cá và 1 gói vi sinh có giá trị như nhau chắc chắn họ sẽ lấy bao cám cá. Vì họ bảo tôi là rải cám xuống ao thì cá ăn sẽ lớn chứ cái gói kia chả biết thế nào. Ai cũng nói là vi sinh tốt và nông dân cũng nghĩ như vậy nhưng còn sử dụng lại là việc khác. Theo tôi vấn đề nằm ở chỗ kiến thức và tập quán cách làm của ng dân ta từ xa xưa đã vậy giờ muốn thay đổi cũng phải từ từ và bản thân mình phải là người bắt đầu. Sau này có ai hỏi về con vi sinh tôi lấy vd từ cái lọ Mẻ ( ngoài Bắc hay nuôi con Mẻ dùng để nấu canh chua, mẻ ăn cơm thừa để nguội ) vì trong hũ mẻ không có một con vi sinh vật nào sống chung được với nó vì đấy là môi trường của riêng nó cung như dùng vi sinh là tạo đk cho nhưng loại có ích lấn át môi trường của loại có hại và người dân phần nào đã hiểu.:2cat::2cat::2cat::2cat:

 

 

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Back to Top