Sao thế, nói thật lòng mà bạn 9x buồn hả? Ở tuổi bạn, mình cũng nghĩ mọi thứ dễ dàng nhưng va chạm rồi bạn sẽ biết, Cố gắng lên chú em nhé!<center><script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- 336 GREEN -->
<ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-2881661826821897" data-ad-slot="2652890255"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></center>