Diện tích: 3000 m2 ( 50m x 60)
Mật độ thả: 150 con/m
Ống Ê-rô-tuýp( Ống xốp sủi bọt, ống xốp tạo Oxy đáy): 75m
Công suất: 3 Hp
Lưu lượng: 2m3/min

<center>

<ins style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-2881661826821897" data-ad-slot="2652890255"></ins>
</center>