em có lọc nước biển qua than hoạt tính nhưng em sợ nó làm tăng Ph
có bác nào biết về cái than này có làm đổi thành phần gì của nước không nhỉ<center>

<ins style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-2881661826821897" data-ad-slot="2652890255"></ins>
</center>