Mình đang dự định lập một

dự án nuôi trồng thủy sản, cụ thể là nuôi các nước ngọt kết hợp các loại khác. Bạn nào có dự án mẫu nào cho mình xin với. Mình mới gia nhập thành viên nên chưa rõ cách thbaifPost bài như thế nào mong các bạn thông cảm. Trân trọng.<center>

<ins style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-2881661826821897" data-ad-slot="2652890255"></ins>
</center>