Hum qua tình cờ ghé Tạp chí thủy sản và đọc được cái này.... giật mình!!! Mời các bác cho ý kiến:
Cuối năm 2011, lần đầu tiên Trung tâm nhân giống (đóng tại thôn Sơn Hải, Phước Dinh (Thuận Nam) xuất 500 cặp tôm sú giống bố mẹ sạch bệnh 100% cung cấp cho các trại nuôi tôm giống trong tỉnh và các tỉnh thuộc khu vực miền Tây Nam Bộ. Đây là loại giống vượt trội so với tôm sú giống bố mẹ khai thác trong

tự nhiên, công suất đẻ từ 3 đến 4 triệu con ấu trùng/đợt, một con mẹ đẻ từ 6 đến 8 đợt. Thành công ban đầu là tín hiệu đáng mừng cho ngành nuôi tôm.
Link gốc: Tại đây!

Ảnh: [/IMG]<center>

<ins style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-2881661826821897" data-ad-slot="2652890255"></ins>
</center>

Mỗi lần đẻ mà 3-4 triệu con ấu trùng? "Trứng mới chuyển thành Nauplii và Nauplii mới được gọi là con" và phải tính tới tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở mới cho ra số lượng Nauplii. Nếu tính các tỷ lệ đều 100%(tuyệt đối) thì: Số trứng đẻ ra * 100% tỷ lệ thụ tinh * 100% Tỷ lệ nở = 3-4 triệu Nauplii.
Nếu đúng là sự thật như thế thì là tín hiệu đáng mừng cho tôm giống VN...