tình hình là trong tay chỉ có một số vốn nhỏ. E đã từng đọc nhiều bài viết thấy

nuôi ếch thịt khá đơn giản ít vốn mà lãi nhiều. E nghĩ điều kiện nhà e rất thích hợp cho nuôi dưới ao đất, nhà e có 2 ao lớn nhỏ, nước thì quanh năm k bao giờ cạn dưới mức 30cm cả tại địa hình kế một ngọn đồi nên nước từ trong mạch dưới chân đồi rất nhiều,nước ra nước vô liên tục, vê vấn đề vệ sinh môi trương e nghi sẽ rất tốt. ki thuật thì e đã hiểu biết khá nhiều,bây giờ chỉ cần kinh nghiêm thực tế. e mạo muội post bài này là chỉ mong những ace có kinh nghiem đã và đang nuôi ếch chi sẻ cho e chút ít cũng như những gì cần thiết cho việc nuôi. bước thì bao giờ cũng gặp khó khăn nếu có được sự giúp đỡ e tin mình sẽ làm được. các ace để lai số đt hay liên lacx với eưa số: 01695588892(e sẽ gọi lai) hoac yahoo: nhatphai38. e xin chân thành cám ơn..................<center>

<ins style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-2881661826821897" data-ad-slot="2652890255"></ins>
</center>