àh e đang ở tx gò công tiền giang. có bác nào ở gò công đang

nuôi ếch và rắn hổ vện ko cho e xin địa chỉ để e học hỏi kinh nghiệm e thank nhiều<center>

<ins style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-2881661826821897" data-ad-slot="2652890255"></ins>
</center>