chào các bác nhà em đang có dự định nuôi cá chê phi lai không biết đầu ra của cá chê phi thế nào, và liệu nuôi loại cá này có lãi không mong các bác cho ý kiến , em cảm ơn rất nhiều:9^:<center>

<ins style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-2881661826821897" data-ad-slot="2652890255"></ins>
</center>