Gia đình em có 1 cái ao diện tích khoản > 200m2 sâu khoản 2m , đầu năm 2010 vẩn bình thường ( ao thả cá phi ,

cá chép ...... ) , đến cuối năm 2010 thì có vét bùn ao nên ao hiện giờ sâu khoản 2,5 m . Sau khi vét khoản 1 tuần thì có thả khoản 20kg cá phi , chép các loại . Sau khi thả cái khoản 1 tháng thì thấy có hiện tượng nước ao rất trong ( lúc trước nước ao có màu xanh đục ) , nếm có vị rất chua và cá trong ao biến mất hết . cách đây khoản 1 tuần có bơm hết nước ra và rắt vôi xung quang bờ ao và đáy ao , vùa cho nước vào cách đây 4 ngày . Thấy nước hiện nay không còn trong suốt nữa , nhưng nếm vẫn còn chua ( có bớt hơn trước khi rắt vôi ) .
Em muốn hỏi có cách nào để xử lý triệt để việc ao nuôi cái bị nhiễm phèn hay không . ( ao chỉ nuôi cá để ăn chứ không bán nên ai có biện pháp xuẻ lý nào ít tốn kém và đơn giản nhất thì hướng dẩn cho em với ).<center>

<ins style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-2881661826821897" data-ad-slot="2652890255"></ins>
</center>