Mình mới tham gia 4rum mong các bác,các anh,chị giúp đỡ/
Hiện nay mình đang nuôi cá lóc bông và cá lóc đen số lượng khoảng 10 nghìn con.
Mình muốn xây một cái bể để bảo quản cá (tạp) những lúc biển động,vì có lúc cá tạp rất rẽ mình có thể mua lượng lớn về bảo quản.Mình tham khảo một số mô hình nhưng chưa ngưng ý lắm.Mong anh em ai có phương pháp nào thì nói cho mình.Thân
<center>

<ins style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-2881661826821897" data-ad-slot="2652890255"></ins>
</center>