Tôi có 1 công đất và có 1 cái ao.nuôi khoảng gần 1000 con cá tra.hổm nay nước sao cứ bị đen hoài.các bác có cách nào giải quyết không?tôi nuôi khoảng 100 heo thịt và 10

heo nái.có hố biogas nhưng nó đầy quá sài không hết nên bị chảy xuống ao.hồi hổm có

bơm nước ra và bơm vào rùi nhưng qua cơn mưa thì lại đen lại.không bít lý do vì sao.đó giờ mới bị.mong các bác giúp dùm.thank nhìu<center>

<ins style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-2881661826821897" data-ad-slot="2652890255"></ins>
</center>