Thấy có

TRÙN QUẾ AN-PHÚ online, nên xin vui lòng chỉ giúp cách nuôi trùn :
- Nên bắt đầu bằng mua trùn trưởng-thành hay bằng Sinh-khối?
- pH trong ổ nuôi là mức nào?
Thành thật cám ơn quý Công-ty.
Kính.<center>

<ins style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-2881661826821897" data-ad-slot="2652890255"></ins>
</center>