Em kính chào các bác
-Sử dụng

thức ăn công nghiệp gì cho baba gai? Hiện nay, nhiều người nuôi baba gai sử dụng thức ăn công nghiệp cho cá để nuôi baba gai; xin hỏi sử dụng thức ăn công nghiệp cho cá loại nào để có thể nuôi và phát triển tốt baba gai?
-Hiện tại, có nên nuôi baba gai không? Có thị trường tiêu thụ (cũng như thị trường xuất khẩu) baba gai không?
-Hiện nay, có nơi nào thu mua baba gai số lượng lớn và thường xuyên không?
-Nuôi baba gai có lời cho người nuôi để tái sản xuất không?
Chân thành cám ơn các bác,
Thân.
phungocvo@yahoo.com<center>

<ins style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-2881661826821897" data-ad-slot="2652890255"></ins>
</center>