bác nào có kinh nghiệm nuôi cá Tầm giúp em với!<center>

<ins style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-2881661826821897" data-ad-slot="2652890255"></ins>
</center>