Chào pà con!
Pà con có thể giúp mình một tí được không?
Mình đang bị rối về việc vận chuyển các Tra, Basa sau khi thu hoạch.
pà con có tài liệu về các phương pháp vận chuyển hai loài cá trên (cách tiến hành, ưu điểm, nhược điểm), gửi cho mình ha.
Kám ơn pà con nhiều./.<center>

<ins style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-2881661826821897" data-ad-slot="2652890255"></ins>
</center>