THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: võ hoàng Tuân
- Địa chỉ: GÒ CÔNG TÂY- TIỀN GIANG
- Tel, Fax: 0913.502.261
- Email: vohoang_tuan2001@yahoo.com
================================

Lần đầu tiên tôi đang tính nuôi cá,nhưng tôi đang còn do dự và không biết nuôi loại cá nào mau thu hoạch và thời gian nuôi ngắn nhất,từ 3-4 tháng hoặc 4-6 tháng trở lại thôi,lại dể nuôi ở ao đìa, xin hỏi mấy huynh nào biết chỉ giúp dum tôi,và có thể nuôi ghép chung nhau.xin chân thành cảm ơn nhiều và mong nhận được hồi âm,<center>

<ins style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-2881661826821897" data-ad-slot="2652890255"></ins>
</center>