THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: vuchieusinh
- Địa chỉ: thi tran ha lam huyen thang binh tinh quang nam
- Tel, Fax: 03103675480
- Email: vuchieutrang@yahoo.com
================================

chao cac anh.cac anh co the cho toi biet con trun que co the lam thuc an cho tom the chan trang duoc khong.va neu co thi co tot va nang suat co cao khong.cau tra loi cac anh gui qua email gium toi.xin chan thanh cam on<center>

<ins style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-2881661826821897" data-ad-slot="2652890255"></ins>
</center>