cac bác cho e hỏi giá chanh hiện tại bây giờ là bao nhiêu vậy ạ . Ở đâu có nhiều .
Thank các bác<center>

<ins style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-2881661826821897" data-ad-slot="2652890255"></ins>
</center>