hi !Em là mem mới và hiện đang làm

dự án

rau sạch ở HN. Bác nào có tài liệu về kỹ thuật

trồng rau củ quả trong nhà kính, tài liệu về nhà kính, về rau

hữu cơ thì share hay link cho mình với.
Mình đã đọc cuốn "Quản Lý nhà kính" của nhóm dịch ACBooks, rất có ích cho mình. Thank nhóm ACBooks và mọi người.
"VÌ TƯƠNG LAI SỨC KHOẺ NGƯỜI VIỆT"<center>

<ins style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-2881661826821897" data-ad-slot="2652890255"></ins>
</center>