GIỐNG DƯA LÊ LAI F1 KIM HOÀNG HẬU
SONG XANH 121, SONG XANH
<center>

<ins style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-2881661826821897" data-ad-slot="2652890255"></ins>
</center>


122

– Dạng trái tròn , vỏ trơn, khi chín có màu vàng kim, thịt màu vàng cam. Phẩm chất trái rất ngon, giòn và ngọt..
- Trọng lượng trái: 2.5 -3.5kg
- Độ đường cao: 16-18 Brix
- Thời gian sinh trưởng: 64-68 ngày