Nhờ các bác có kinh nghiệm lĩnh vực này giúp. Tôi cần lắp đặt hệ thống tưới phun mưa cho vườn gai, cây gai của tôi cao tối đa 2,5m . Tần suất tưới khoảng 15 ngày 1lần. Lưu lượng tưới mỗi lần khoảng 200m3/ha. Địa hình của vườn tương đối bằng phẳng và có nguồn nước ở giũa vườn. Diện tích 4ha, chiều dài các cạnh là 200m. Độ bền yêu cầu tối thiểu 5 năm. Vậy tôi nên lắp đặt thế nào cho tiết kiệm mà tốt nhất. Xin cảm ơn