chào bạn!
cây điều là cây tương đối dễ trồng không cần nhiều công chăm sóc lắm ngoại trừ vào mùa thu hoạch. nhưng khi xét về mặt kinh tế thì hiệu quả không cao. chi liệt cây điều vào cây có thu nhập trung bình khá , xóa đói giảm nghèo. giá điều hiện nay khá cao trên 30 000/ 1kg vườn điều trưởng thành cho thu nhập năng xuất cao chỉ 2,5-3 tấn/ ha trừ chi phí lãi không được nhiều. nhiệt độ thích hợp đậu trái 29-340c bạn phải chú ý vấn đề này cho ky. vì hiện này vào mùa điều ra hóa nhiệt độ tại các vùng đông nam bộ đa số khá cao co thể lên đến 38,390c gây ra hiện tượng cháy bông điều dẫn đến giảm năng xuất.
nếu bạn muốn trồng điều thì theo mình bạn nên trồng điều ghép vì
1. điều ghép chóng thu hoạch giúp bạn nhanh thu hồi vốn
2. điều ghép hiện nay cho năng xuất khá cao khi điều đc 7- 8 năm co thể đạt 3 tấn/ha
3. điều ghép hiện nay khi thu hoạch hạt kha là to khoảng 110-120 hat/1kg. diều hạt không đươc to lắm khoảng 130-140 hạt/1kg.
4. hạt điều ghép bây giờ to, dễ văn hạt, không bị dai (khó vặn hạt) thu hoạch nhanh. điều này chỉ những người di thu hoạch hạt điều mới biết. hạt nhỏ, khó vặn thu hoạch rất rất cực và rất lâu.
có một vài đặc điểm mà điều ghép không qua được điều hạt mà mình nhận thấy đó là: hạt to nhưng chất lượng nhân không qua được điều hạt, cây ăn không bền bằng cây điều hạt.. .
chúc bạn thành công và có quyết định đúng đắn.