Trích dẫn Gửi bởi Ngoc Ky Lan
Thất diệp nhất chi hoa ( cây bảy lá một hoa )
cây đó trồng có kinh tế không vậy bác .......