mình ở yên phong bắc ninh gia đình mình vừa đấu thầu được 5ha để trông cây hiện nay mình đã trồng 2ha chuối tây thái rôi còn 3ha mình dư tình trồng cây dược liệu mình đang tìm các công ty cung ứng cây giống và

bao tiêu sản phẩm đâu ra cho mình.
công ty nào có nhu cầu hợp tác liên hệ mail:dathaolien@gmail.com đt:0948012139<center>

<ins style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-2881661826821897" data-ad-slot="2652890255"></ins>
</center>