Chúng tôi nhà phân phối cho thương hiệu thuốc BVTV của Ấn Độ đang tìm nhà phân phối cho sản phẩm:

1. Thuốc trừ sâu Kinagold 23EC (Quilnaphos 20% + Cypermethrin 3%) (đối tượng sâu đục quả/ Xoài, Đậu xanh, Rệp sáp/ Cà phê, Sâu xanh/ Thuốc lá; Sâu đục thân, sâu cuốn lá/ Lúa).

2. Thuốc trừ bệnh Zoom 50SC (Carbendazim 500g/L) (phòng bệnh: Đạo ôn/ Lúa; Phấn trắng/ Bầu, Bí; Rỉ sắt/ Cà phê; Thán thư/ Điều)

Điều kiện: Đảm bảo doanh số, số lượng trong khu vực được giao

Liên hệ: Ms. Hải Yến - 0913.169922 <center>

<ins style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-2881661826821897" data-ad-slot="2652890255"></ins>
</center>