Do mình có số lượng phân lớn cung ứng thường xuyên, loại

phân bò thịt không phải bò sữa. Phân tươi được ép khô để dễ vận chuyển, chưa qua xử lý. Nếu ai có nhu cầu có thể liên hệ A.Tiến 0937911289 địa chỉ xuân lộc, cẩm mỹ, đồng nai.
Xin cám ơn<center>

<ins style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-2881661826821897" data-ad-slot="2652890255"></ins>
</center>