Hiện nay chỗ mình đang có hội cao tuổi vót đũa tre thủ công gia rẻ nhưng mới chỉ tự phát k có đầu ra chủ yếu bán cho dân xung quanh xã .chỗ nào cần mua số lượng lớn m.n có thể lh voi mình 01257112869