Đôi chim đầu đã về an toàn với một đàn anh đáng kính.

E xin giao lưu tiếp một đôi chim nữa nhé
Các bác thưởng lãm và giao lưu ạ
Màu xanh càng chơi càng xanh
Mùi thơm càng ngửi càng thích
Dương Nhật Huy
0903 540 460