Năm nay con khỉ nói chuyện ngựa.
Chuyện là nhà e có hai con ngựa. Mà con nào cũng dũng mãnh, mỗi lần nhìn nó phi là cưỡng không lại được ạ. Đặc biệt là mùi thơm của hai con này thì e ghiền không chịu được. Cái mùi ngọc am đó các bác ạ
Mùi thơm nghe là quên hết sự đời
E kính mời các bác thưỡng lãm và giao lưu ạ
Dương Nhật Huy
0903 540 460

Tác phẩm cao 62
Rộng 30
Dài 70 ạ