Thiên nhiên tạo hóa qua thời gian đã tạo tác vô vàn những điều kỳ diệu. Tình cờ mình bắt gặp khúc gỗ lũa này, trông rất giống con ốc sên khổng lồ giữa đại ngàn.