các bác cho hỏi về kích thước lớn nhất và nhỏ nhất của 1 chú phốc sóc và cho hỏi loài này có bao nhiêu giống và giống nào đẹp nhất