bác nào cho em hỏi , em co cay tung Cồi rất già , có nguy cơ sẽ chết nếu không chăm sóc kịp thời. Bây giờ em muốn sang chậu và chăm sóc cho nó, thì phải làm những gì đây ạ .